Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) richt zich op de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met als doel het vestigingsklimaat in de MRA te verbeteren. Het effectief gebruik van bestaande werklocaties voorkomt onnodige uitgifte van nieuwe locaties en draagt zo bij aan een zorgvuldig ruimtegebruik.

Uitgangspunt is daarbij dat het PHB vooral in de startfase een rol speelt en dat partijen in staat worden gesteld zelfstandig verder de opgave ook daadwerkelijk uit te voeren. Het PHB heeft bij dergelijke projecten tot nu toe uitsluitend een adviserende rol, bijvoorbeeld in de vorm van een verkenning, haalbaarheidsanalyse of strategisch advies.

Het PHB werkt hiervoor nauw samen met publieke partners (gemeenten, provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam) en private partners (ondernemers, ontwikkelingsbedrijven, ontwikkelaars en beleggers).Foto: NDSM-terrein Amsterdam Noord

Nieuws

 • Herstructureringsoperatie pur sang
  De deelnemers aan de Ontbijtbijeenkomst Food Center Amsterdam op 30 juni jl. uitten zich in superlatieven over het bedrijventerrein, op nog geen 500 meter van het centrum van Amsterdam. 21 hectaren gaan compleet op de schop. Op enkele gebouwen na worden álle gebouwen (en de openbare ruimte) compleet gesloopt, verplaatst en herbouwd.
  [ + meer lezen ]
 • Uitnodiging Ontbijtbijeenkomst Transformatie Food Center Amsterdam
  Graag nodigen wij u uit voor de Kennisbijeenkomst van Projectbureau Herstructurering (PHB) op donderdag 30 juni. Schuwt u het niet om vroeg op te staan, dan bent u in de gelegenheid om een unieke rondleiding te krijgen door het Food Center Amsterdam (FCA), de voormalige Centrale Markthallen.
  [ + meer lezen ]
 • Veel aanvragen door Diemense bedrijven uit de Beeldkwaliteitsfondsen
  Het aantal aanvragen dat tot nu is binnengekomen, laat een gemengd beeld zien.
  [ + meer lezen ]
 • Kadaster geeft expertmeeting
  Op 15 april 2016 was PHB aanwezig bij de expertmeeting over Stedelijke Herverkaveling dat het Kadaster organiseerde. Dit vrij onbekende instrument kan gebruikt worden om probleemvraagstukken op verouderde bedrijventerreinen of rondom leegstand van kantoren op te lossen.
  [ + meer lezen ]
 • Circular Expo geopend
  Circular EXPO opende 1 april 2016 haar deuren. Een omgebouwde hoeve op Schiphol Trade Park in gemeente Haarlemmermeer (Hoofddorp), grenzend aan Park 2020, is de komende maanden de plek waar circulaire innovaties worden gecreëerd en gedeeld en evenementen en bijeenkomsten plaats kunnen vinden.
  [ + meer lezen ]

BEELDKWALITEITSFONDSEN


Heeft of huurt u een bedrijfspand? En heeft u plannen om uw gevel of voorterrein op te knappen? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage beeldkwaliteit.
 

Voor meer informatie over Beeldkwaliteitfondsen in Diemen, Amsterdam-Zuidoost, Ouder-Amstel, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer en Zaanstad: klik hier!

Voor meer informatie over het Beeldkwaliteitfonds Middenhavengebied in IJmuiden (Velsen): klik hier!

Voor meer informatie over het Duurzaamheid- en Beeldkwaliteitfonds Sloterdijk II en IV (De Heining) in Amsterdam-Westpoort (ook voor duurzaamheid): klik hier!