Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) richt zich op de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met als doel het vestigingsklimaat in de MRA te verbeteren. Het effectief gebruik van bestaande werklocaties voorkomt onnodige uitgifte van nieuwe locaties en draagt zo bij aan een zorgvuldig ruimtegebruik.

Uitgangspunt is daarbij dat het PHB vooral in de startfase een rol speelt en dat partijen in staat worden gesteld zelfstandig verder de opgave ook daadwerkelijk uit te voeren. Het PHB heeft bij dergelijke projecten tot nu toe uitsluitend een adviserende rol, bijvoorbeeld in de vorm van een verkenning, haalbaarheidsanalyse of strategisch advies.

Het PHB werkt hiervoor nauw samen met publieke partners (gemeenten, provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam) en private partners (ondernemers, ontwikkelingsbedrijven, ontwikkelaars en beleggers).Foto: NDSM-terrein Amsterdam Noord

Nieuws

 • Heemskerk voortvarend van start met 2e fase revitalisering
  Het nieuws over de toekenning van meer dan 125 duizend euro HIRB-subsidie voor  De Houtwegen is in Heemskerk veel enthousiasme ontvangen. Het nog niet gerevitaliseerde deel kampt al jaren met verouderingsverschijnselen, wateroverlast en een te hoge parkeerdruk.
  [ + meer lezen ]
 • Bestemmingsplan Food Center Amsterdam onherroepelijk
  Het Food Center Amsterdam (FCA) beschikt sinds begin augustus over een onherroepelijk bestemmingsplan. In augustus werd bekend, dat er bij de Raad van State geen enkel beroepschrift is binnengekomen tegen het herstelbesluit van de gemeenteraad van Amsterdam. Hiermee zijn jarenlange procedures tussen de gemeente en het bedrijfsleven over het bestemmingsplan in goed overleg tussen alle partijen tot een einde gekomen. De snelle start van de bouw van het nieuwe Food Center met circa 95.000 m2 bruto vloer oppervlak en circa 1.200 woningen aan de Jan van Galenstraat is hierdoor een stuk dichterbij gekomen.
  [ + meer lezen ]
 • Graag stel ik mij voor.....
  Mijn naam is Frans van der Beek en ik ben sinds 1 juni in dienst bij Schiphol Area Development Company (SADC). Vanuit SADC ga ik mij onder andere bezighouden met het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Dit betekent dat ik mij inzet voor het behouden van de kwaliteit op bestaande werkgebieden en met name daar waar kansen liggen de kwaliteit te verbeteren.
  [ + meer lezen ]

BEELDKWALITEITSFONDSEN


Heeft of huurt u een bedrijfspand? En heeft u plannen om uw gevel of voorterrein op te knappen? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage beeldkwaliteit.
 

Voor meer informatie over Beeldkwaliteitfondsen in Diemen, Amsterdam-Zuidoost, Ouder-Amstel, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer en Zaanstad: klik hier!

Voor meer informatie over het Beeldkwaliteitfonds Middenhavengebied in IJmuiden (Velsen): klik hier!

Voor meer informatie over het Duurzaamheid- en Beeldkwaliteitfonds Sloterdijk II en IV (De Heining) in Amsterdam-Westpoort (ook voor duurzaamheid): klik hier!